Privacy policy | Zucker

Privacy policy

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. צוקר– 515599470
 2. האתר- אתר האינטרנט zuckerstudio.com
 3. הבגדים- הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. זמן אספקת הסחורה:
 • אספקה באמצעות דואר שליחים: 1- 2 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.
 • אספקה באמצעות דואר רשום:  7-5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.

   ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי חברות השילוח.

   1. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציינה המזמינה.
   2. כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
   3. המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את הסחורה.
   4. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.
   5. רשימת המתנה- לקוחות שנרשמו לרשימת המתנה למוצר ייקבלו הודעת מייל אישית יום לפני שהמוצר לו נרשמו עולה למכירה באתר.
   6. pre order -הזמנה מוקדמת של מוצרים שתאריך האספקה שלהם מצויין בדף המוצר,הלקוחה תקבל את המוצר אותו הזמינה לפני שהוא עולה למכירה באתר ותהנה מ 10% הנחה בעת הרכישה
   7. מוצרים שאזלו מהמלאי- ניתן יהיה להרשם לרשימת המתנה למוצרים המוצעים, אך חזרתם למלאי תלויה בכמות דרישה מינימאלית. אין החברה מחויבת לספק/ לייצר כל מוצר שנמצא ברשימת המתנה. למוצרים אשר יחזרו למלאי, צוקר תעדכן במייל אישי את הלקוחות שנרשמו לרשימת המתנה בתאריך אספקה מדויק.
   8. פריטים בסייל יישלחו באמצעות דואר רשום בלבד בחינם או באמצעות שליח בתוספת דמי משלוח
   9. על פריטים שנרכשו במהלך פיינאל סייל לא יינתן החזר כספי אלא רק זיכוי באתר
   10. פריטים שנרכשו במהלך יריד בפיינל סייל, לא ניתנים להחזר או להחלפה
   11. home try on -שירות מדידה בבית יישלח לבית הלקוחה עם שליח ללא עלות , והתשלום עבור הפריטים יתבצע רק אחרי המדידה, החזרת הפריטים באחריות הלקוחה ייתבצעו תוך 4 ימים מקבלת המשלוח , במהלך פיינאל סייל לא יתאפשר שירות המדידה הנ״ל.   

   ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

    

   הוראות כלליות

   1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים והוא צוקר ומנוהל על ידה.
   2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של צוקר סטודיו במייל help@zuckerstudio.com
   3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין צוקר לבינך.
   4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או צוקר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
   5. צוקר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
   6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
   7. רישומי המחשב של צוקר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
   8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי צוקר תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
   9. יובהר ויודגש כי צוקר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
   10. צוקר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וצוקר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
   11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
   12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
   13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
   14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
   15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

    

   הרשמה לאתר צוקר וביצוע הזמנות באתר

   1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
   2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
   3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, צוקר לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לצוקר בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
   4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע צוקר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.
   5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי צוקר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
   6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
   7.  אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני צוקר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא צוקר מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לצוקר ו/או תבטל צוקר את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו ישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית צוקר להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת צוקר, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, צוקר תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לצוקר על ידי המזמין.
   8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר צוקר כיעד המבוקש של המזמין.
   9.  יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   • המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   1.  יובהר כי צוקר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
   • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
   • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
   • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
   • אם ישנו חוב כספים לצוקר או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
   • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
   1. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
   2. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
   3. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי צוקר, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

    

   ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

   1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
   2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
    • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
    • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני צוקר, יינתן זיכוי כספי בניכוי עלות המשלוח.

    הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי צוקר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לבגד - תוך 4 ימים מקבלתו.

    1. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה,בניקוי 5% דמי ביטול
    2.  כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
    3. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מוצרים אשר נקנו במבצע לא ינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה לפריט אחר, או קבלת קרדיט ללא תוקף באתר.
    4.  אופן החזרת המוצרים - המזמין ישלח את המוצר חזרה בדואר רשום, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח.     
    5. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר או לבטל יותר יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש.
    6. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקית במקרים הבאים

         אם ארעה תקלת תקשורת או בעיה טכנית בעת גלישה באתר

          במקרה של כוח עליון,מלחמה, טרור ומצב חירום או כל סיבה שתמנע ביצוע מכירה תקין

         מוצר שאזל מהמלאי

         9. הודעה על ביטול תמסר לקונים באמצעות דוא״ל או באמצעות הטלפון.

       10. מובהר כי פריטים בסייל או בסוף עונה ניתנים להחלפה בלבד ותוך 48 שעות בלבד ממועד האספקה, לא ינתן זיכוי כספי אלא זיכוי לאתר       

    אספקה ומשלוחים

    1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום. האספקה מבוצעת במסגרת הזמן שהובטח במכירה.
    2. מוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, במידה ובהזמנה ישנם פריטים שזמן האספקה שלהם מאוחר יותר, יישלחו בנפרד בהתאם למועד המצויין בדף המוצר
    3. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
    4. משלוח באמצעות שליח יבוצע בתאום מראש, טרם הבאת המוצר.
    5. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח, לא תהא כל טענה למזמין כלפי צוקר בעניין.
    6. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.
    7. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת צוקר לספקה.
    8. ללקוחות שאיתם מתואם זמן הגעת השליח: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם מראש ולא היתה  נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה יחזיר את המשלוח למחסני החברה ויתואם עם הלקוח מועד אספקה חדש. שליחה חוזרת במקרה כזה כרוכה בתשלום של 35 ש״ח
    9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
    10. במידה ולא הודיע הלקוח על פגם כלשהו במוצר תוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל כל פגם וללקוח/ או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה או האתר לקיומו של פגם במוצר.
    11. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחבר כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
    12. פריטים בסייל או בסוף עונה ישלחו בחינם בדואר רשום בלבד. 

    אחריות

    1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז צוקר שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
    2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את צוקר ו/או את הנהלת האתר.
    3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
    4. בכל מקרה לא תישא צוקר באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
    5. צוקר אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או צוקר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
    6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
    7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון077-4345583, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

     

    זכויות יוצרים

    1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של צוקר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
    2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של צוקר מראש ובכתב.
    3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
    4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן(.
    5. השם zuckerstudio וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של צוקר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
    6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
    7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של צוקר.
    8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
    9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
    10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
    11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
    12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

     

    מדיניות פרטיות

    1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המזמין מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
    2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.
    3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לצוקר לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
    4. צוקר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
    5. צוקר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, צוקר, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של צוקר.
    6.  צוקר משתמשת בחברת Pay Pal, וחברת טרנזילה סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
    7. צוקר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.
    8. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
    9.  יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

     

     

     *
     למדוד בבית

     על מנת להקל עליך את תהליך הרכישה, אנחנו מאפשרים לך למדוד בבית ולשלם רק על הפריטים שמתאימים לך

     איך זה עובד?
     1. הוסיפי עד 5 פריטים לסל הקניות
     2. סמני את האופציה - למדוד בבית בסל הקניות ושלמי רק 1% מערך ההזמנה
     3. הפריטים ישלחו אל ביתך עם שליח בחינם
     4. מרגע קבלת הפריטים יהיו לך 72 שעות להחליט איזה פריטים ברצונך לשמור.
      בתום 72 שעות אנחנו נחייב אותך רק על הפריטים שהחלטת להשאיר אצלך.
     איך מחזירים פריטים?

     עלות המשלוח חזרה על חשבון הלקוח